Vitenskap


I tillegg til å være ansvarlig for grusomhet mot dyr er Huntingdon Life Sciences direkte ansvarlig for elendighet, lidelse og død blant mennesker. Utallige produkter som har blitt godkjent gjennom dyreforsøk hos HLS har ført til innleggelser på sykehus, og til og med tatt livet av mange mennesker.

I april 2008 bekreftet Storbrittanias helseminister Dawn Primarolo at 6,5% av alle sykehusinnleggelser skyltes bivirkninger fra medikamenter, på til sammen over en million pasienter. Avisen The Guardian rapporterte at bivirkninger fra medikamenter kostet helsevesenet enorme summer hvert år (les hele artikkelen her).

Ofte blir aktivister som jobber mot dyreforsøk anklaget for å være motstandere av vitenskap eller livreddende medisiner, men dette er rett og slett ikke sant; det er en myte skapt av dyreforsøkslobbyister for å villede offentligheten til å tro at vi bare har et valg mellom dyreforsøk eller ikke noe forskning i det hele tatt, og ingen nye kurer, behandlinger eller produkter.

Vi er ikke imot medisiner, behandlinger eller kurering av sykdom, men ønsker at produktene skal testes ved bruk av metoder som ikke involverer tortur og drap av uskyldige dyr, og på en måte som faktisk er til fordel for oss mennesker. Vi ønsker sikrere og mer pålitelige metoder som ikke skader dyr eller mennesker.

Mennesker er ikke er rotter, aper, mus eller hunder. Når vi blir syke, går vi ikke til dyrlegen eller bruker medikamenter egnet til en annen art. Et legemiddel som kan kurere én art kan drepe en annen, og mindre enn 2% av menneskelige sykdommer er sett hos dyr. Når man begynner å forstå hvor feil dyreforsøk er, begynner man å lure på hvor mange potelsielle behandlinger og medikamenter som har blitt oversett fordi man stolte på resultater fra dyreforsøk.

I denne seksjonen vil vi belyse den dårlige nøyaktigheten og farene ved dyreforsøk for mennesker, se hva fagpersoner har å si, og forklare alternative metoder som kan brukes til å erstatte dyreforsøk.

Dyreforsøk kan ikke forutsi bivirkninger til et medikament.  Man har tidligere fått innrømmelser fra sjefen for vitenskap i HLS om at de var i stand til å forutsi med en nøyaktighet på kun ca 5% - 25%.

Forskning har vist at bivirkninger som dyr får av et legemiddel i de fleste tilfeller ikke samsvarer med innvirkningene legemiddelet har på mennesker. Studier har vist at 75% av disse bivirkningene aldri oppstår hos mennesker.

Derimot kan mennesker få bivirkninger som ikke er funnet gjennom dyreforsøk, som nevnt med noen eksempler ovenfor. Dessverre er disse hendelsene bare en del av et enormt problem, og antallet menneskeliv som går tapt som følge av dyreforsøk hvert år er skremmende høyt.


Les mer: